Skamler

Cement og birkestammer.

Elfriede med bambusinsekt